"Dat easchte Kengk"

Dat easchte Kenkg doch ganz geweß
för geden en Ereignis eß.
Me seck nur dröwer wongern kann,
dat Liebe töschen Frau on Mann

sonn kleenen Mensch entstehen lött!
On alles eß dodraan komplett:
De Fengerkes, soa niedlich kleen,
die kleenen Teawen an de Been,

dat Näsken on dä kleene Mongk,
on dat wiegt alles nur acht Pongk.
On ok die Innereien send
doch all schonn do bim kleenen Kengk:

Magen on Lewer, klitze kleen,
twei kleene Nierkes, oahne Steen,
dat Häzken, wie'n Fauf-Mark-Stöck groat,
pompt schonn dat jonge, fresche Blot.

On grauen Zell’n send ergendwo
ok enn däm kleenen Kopp schonn do.
Sonn klenes Kengk doch ganz geweß
en eenmoliges Wonger eß.

As eenes Dags bim Pitter dann
dat easchte Kengk seck kündigt aan.
Pitt sinne Frau, et woar schonn Nait,
mem Taxi enn de Klinik brait.

Am nächsten Dag, soa schnell geng dat,
sing Fräuken schonn entbunden hatt.
On op de Säuglichgs-Stazigon
leit äm de Schwester Hiltrud schon

dat kleene Bündel Mensch em Arm.
Öm't Häz woard et däm Pitter warm.
"Hurra! En Jong!", röppt Pitter froh.
"Das ist ein Mädchen!", sait se do.

"Dat föhl eck doch", röppt Pitter dann.
On drop die Schwester:" Lieber Mann,
dann lassen Sie doch endlich bloß
mal meinen kleinen Finger los!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »