"En Hongk för Madam"

"Eck häff doch getz för minne Frau
en Hongk gekreegen, en Schau-Schau"
sait Kaal tum Pitt, "wat ben eck froh!"
Erstaunt meent dann dä Pitter do:

„En Hongk för dinne Frau kreegs du?
Dann gratulier eck deck dotu",
wobie hä Kaal an't Hängken packt,
"do hässe'n godden Duusch gemackt!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »