"Falschgeld"

Me hät schonn öftersch fastgestellt,
dat manke Lütt met ehrem Geld
nit utkommen. Die fangen dann
för seck tu öwerleien aan,

wie me an Geld kömmt möglichst schnell;
oahne völl Arbit eventuell.
Meistens hant se tu flott gelewt,
doch Marken hant se nit geklewt.

Hant nix gelehrt on woaren bloß
de meiste Tiet dann arbitsloß.
Doch, wat me ok begriepen kann,
well geder wat vam Lewen hann.

Doch gewt et hie on do ok hütt
noch emmer kriminelle Lütt,
die drucken, wat verboden eß,
dat Geld seck selws. Doch ganz geweß

fall'n eenes Dags die domet op.
Dann send se flott, verlott deck drop,
för en paar Jöahrkes dann em Beiß.
On getz? Getz hant se doch dän .........Schaden.

Dat Falschgeld werd, wie jo bekannt,
ok ’Blüten' allgemeen genannt.
Hant se sonn Schien deck aangedreiht,
dann eß dat Mist on för deck schleit.

Dat Geld werd deck, on dat eß hatt,
amtlicherseits nit mehr ersatt.
Die eenen maken Geld em Nu,
dän Schaden awwer, dän häß du!

Kaal frocht dän Pitt, wodraan me dann
die ’Blüten’ bloß erkennen kann?
Pitter erstaunt dän Kaal aansieht.
Drop saite dann: " Dat witz du nit?

Me geden Schien, dat geht ganz godd,
töschen twei Fenger riewen mott.
Bim falschen Schien du ganz geweß
dann Blütenstauw am Fenger häß!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »