"Hochwater"

Dat eß en aule Tradition:
Gebadet werd am Samsdag nur!
Dat mackten die Germanen schon,
on dodrenn woaren die ganz stur.

Genau soa eß dat ok noch hütt,
do mak eck met deck gede Wett:
Am Samsdag geht et enn de Pütt,
on dono geht me eascht enn't Bett.

Soa woar dat ok, dat eß jo kloar,
bie userm Pitter ganz genau.
On weil hütt wi'er Samsdag woar,
sait hä am Owend för sing Frau:

"Lott meck ens Water enn de Wann!
On mak et heet, dat sai eck deck,
domet eck meck toff wäschen kann.
Dä Dreck, dä knestert schonn bie meck!"

Sing Öllsche döt, wat Pitter well.
On Pitter leit seck enn de Wann.
Tueascht woar et en tietlang stell,
op eenmol röppt dä Pitter dann:

"Komm schnell ens her! Nu iel deck doch!
Eck glöw, du böß en beßken blöd!
Dat Water eß doch völl tu hoch
on meck bes an de Schnute steht!"

Sing Frau woar grad am Lesen draan,
dröm röppt se laut, dän Balg voll Wut:
"Treck doch, on stell deck nit so aan,
dän Stöpsel ongen kott ens rut!"

"Dat eß doch Quatsch", röppt Pitter dann,
"denk doch ens no, verstoh meck doch!
Ongen well eck jo Water hann,
nur owen eß meck dat tu hoch!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »