"Italgänisches les"

Schinnt ens de Sonn on eß et heet,
dann kann et sinn, dat mackt deck beet.
Twei Möglichkeiten gewt et dann,
wie me seck toff erfreschen kann:

Gangk enn de Badanstalt dann flott,
denn dat köhlt herrlich dinne F......öte.
Doch bösse för dat Water fies,
ja dann, lutsch deck en Eardbeer-Ies.

Dä Pitter woar, dat eß nit neu,
van Jugend aan schonn waterscheu.
Et blew för äm, wie eck gesait,
dann nur die twidde Möglichkeit.

Am Samsdag geng dä lewe Jong,
weil’t warm woar, enn en les-Salong.
Dä lesmann ut Italien kütt,
dä mackt, dat weten alle Lütt,

en lecker Ies för priesweart Geld.
Dä lewt schonn lang enn Elwerfeld.
Bie däm Amigo merkt me nit,
dat dä ut Söd-Italien kütt.

Dä kallt genau wie Pitt on Kaal,
die echten Jongs ut Wopperdal.
Dä sait nit ‘das', nä, dä sait ‘dat',
wie't seck gehöart enn userm Platt.

Em Ies-Salong ganz hengen drenn
satt Pitt seck an sonn Deschken henn,
bestallt en groate Porzigon ,
‘Gelati' enn däm les-Salong.

Dä Ita stallt op Sinnen Desch
dat les. Pitt frocht: "Eß dat ok fresch?"
"Meenze, vie wärmen", sait dä drop,
"dat les van gestern wi'er op?"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »