"Hobbies"

Eck loas doch ens enn eenem Book,
(die Doktersch meenen dat jo ok):
Et wöar gesongk on et wöar nett,
wenn jömmes mols en hobby hät.

On Hobbies gewt et jo ok völl:
Dä eene sonndags angeln well,
Kaal-Heinz eß ongerwägs mem Rad,
Klaus-Dieter spellt am lewsten Skat,

Mariechen mollt en Aquarell
dän ’Kampf der Neger im Tunell'.
Ok sammeln kamme, wat geweß
jo ok en schöanes Hobby eß.

Die eenen sammeln Kieselsteen,
de Paul eß scharp op Füerspöhn,
de Manfred Uhren sammeln dööt,
de Franz op Schmetterlinge steht.

De Frau vam Pitt en Hobby hät,
dat feng eck ganz besongersch nett:
Enn Haferflockenpäckskes kann
en Gutschien drenn sinn; wemme dann

genog dovan gesammelt hät,
kritt me en Schrank doför, en Bett,
en Desch vielleichts, twei neue Stöhl,
en Schäselöngken, wemme well. –

Dä Pitter dat däm Kaal vertällt,
as hä en troof enn Elwerfeld.
"Vie hant schonn", sait tum Kaal dä Pitt,
"du stauns vielleichts on glöws dat nit,

een Zemmer schonn dovan möbliert!"
Drop frocht dä Kaal dann entressiert:
"On wat, eck doch gespannt getz ben,
eß enn die angern Zemmer drenn?"

Dä Pitter eß am Hülen bold,
besennt seck dann, drop saite stolt:
"Die angern Zemmer? Dat eß doll,
die send van Haferflocken voll!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »