"Ruder-Regatta"

Pitt rudert för sin Lewen gään.
Dröm ruderte ok em Vereen.
Am lewsten, hätte do erklöart,
hä Rennen nur em ’Einer' fäahrt.

Hä rudert twar ganz godd, dä Pitt,
doch en Kanone esse nit.
On eenes Dags hättet geschafft;
denn för de dütsche Meesterschaft

woar'n em Vereen, wat woare froh,
noch schleitere as Pitter do.
On Trainer Schmidt hät onscheniert
dann usern Pitter ’nominiert'.

Dat easchte Rennen mackt dä Pitt
dann met fauf angere gliek mit.
On as dä Start dann woar geglöckt,
rudert dä Pitter wie verröckt!

Kickt nit no vöarn on seck nit öm,
on kraftvoll pullte vöar seck henn.
Hä hatten nur noch eent em Sinn:
As Easchter bold em Ziel tu sinn.

On allze do woar, sait tum Pitt
ganz vöarsichtig dä Trainer Schmidt:
"Wat woar, Pitter? met dinnem Kahn
koms du getz grad als Letzter aan!"

"Dat kann nit sinn, verstoh eck nit",
sait Pitter do, dä Favorit.
"As eck op halwe Strecke woar,
do soh eck deutlich on ganz kloar,

dat op de Strecke, Menschenskend,
fauf Boote henger meck noch send!"
„Dat kann schon sinn" meent Trainer Schmidt,
"die woar'n vam nächsten Rennen, Pitt!"

Pitt kreech dat nit enn sinnen Kopp,
dröm höarte met däm Rudern op.
Doch weil hä hät gesonde Been,
gehte getz wandern em Vereen.

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »