"Betreuung em Krankenhus"

Dä Kaal, on dat eß gakin Stuß,
dä woar noch nie em Krankenhus.
Doch kreeche letzten Samsdag naits
ens ganz fies Buckping ongen reits.

Eck meut bloß weten, wie dat kütt,
dat Ping me meistens dann nur kritt
et Samsdags on am Fi'erdag!
Dann wearn die kleenen Düwels wach,

die geder hät enn sinnem Lief.
Die haul'n seck stekum eascht on stief,
on dann em gönstigen Moment
wearn se dann plötzlech renitent.

Dat eß soa, wenne Kopping kreß
odder wat an de Lewer häß.
Bim Kaal, on dat woar fottens kloar,
dat ongen reits dä Blenddarm woar.

Dä Noatarzt Dokter Langenkrus
brait Kaal dann flott enn't Krankenhus.
Hie woard nit lang mehr römprobiert.
Öm tehn woar Kaal schonn operiert.

Am angern Morgen kott no acht
- dä Kaal woar grad eascht opgewacht –
kom fröndlech dann bim Kaal an't Bett
Stationsschwester Elisabeth.

Gemeten woard, doch nit rektal,
off vielleichts Fiewer hät dä Kaal.
Sie pröft, off ok dä Blotdrock stemmt
on watte för Tabletten nemmt.

Dann frocht Schwester Elisabeth,
off Kaal vielleichts en Wonsch noch hät.
Dann sait se noch tu guterletzt:
"Ich bring Ihnen die Pfanne jetzt!"

Dä Kaal richtet em Bett seck op
on frocht verdötscht met roadem Kopp:
"Mott eck getz emmer, frog eck Sie,
min Eten selwer brotscheln hie?"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »