"Bim Rennen"

"Du, Pitter, Pech häff eck gehatt",
sait Kaal tum Pitt, on dä woar platt.
"Wieso?", frocht Pitter. Kaal sait dann:
"Bim Rennen letzden Sonndag, Mann,

eck doch min ganzes Geld verloar!"
Däm Pitter sträuwten seck de Hoar.
"Sonn Leichtsinn, eck verstoh dat nit,
wat löppse ok soa schnell!?" sait Pitt.

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »