"Heiratsvermittlung"

Et eß em Lewen meistens so:
Me lehrt seck kennen ergendwo,
on wemme seck dann godd gefällt,
vergett me öm seck röm de Welt.

On stellt me speter dann ens fast,
dat werklech me tusamen paßt,
dann duert et ok nit mehr lang,
on schonn send die twei Frau on Mann.

Doch manchmol hät en jonges Weit
verhaupts kinne Gelegenheit,
dat se en netten jongen Mann
woerges kennenlehren kann.

Sie schriwt, dotu gehöart schonn Mut,
dann an sonn Heiratsinstitut.
Enn de Kartei söken die dann
för sie ganz flott dän reiten Mann.

On meistens dat genau so glöckt,
wenn ens en Mann en Fräuken söckt.
Ok Pitter, ganit mehr so jong,
op düse Aat sinn Fräuken fong.

Wat hatten se seok tueascht leef,
doch dovan nit völl öwrig blew.
Em Streß on Oldagseenerlei
hatten se öftersch Krach, die twei.

"Du Pitt, hütt enn de Zeitong steht",
sait sinne Frau et Owes spet,
"Heiratsvermittler Klöngelschmand,
wo vie us kennengelehrt hant,

hant se ermordet! Stell deck vöar!
As wenn en Mensch nix wäät mehr wöar!"
"Na on? Dat entressiert meck nit,
eck häff en Alibi!" sait Pitt.

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »