"Godde Noberschaft"

Köfft seck en Auto ens en Mann,
dann eß et gönstig, wenne dann
schonn länger dän Verköper kennt,
weil dä en godden Pries äm nennt.

Betallte dann ok gliek enn bar,
dann treckte äm, dat eß jo kloar,
en paar Prozente ok noch aff,
soa dat dat Auto, me eß paff,

ganit soa düer werd. Dat eß
gespartes Geld dann ganz geweß.
Ok Pitter eenes Dags kom aan
mem neuen Auto. Kaal frocht dann,

wievöll hä doför hät betallt?
Dä Pitter flott on fröhlech kallt:
"Betallt häff eck, stall deck dat vöar,
nit eene möde Mark doför.

Et wool nämmiech van meck dä Mann
minne Posaune doför hann!"
Kaal meent drop: " Dä eß doch beknackt!
Weshalw hät dä dat dann gemackt?"

"Ja dän Verköper", sait dä Pitt,
"dän kenn eck godd, dat witz du nit.
Dä wönnt nämmlech, dat eß kin Stuß,
em selwen Hus gliek newen us!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »