"Ärztliche ‚Kunstfehler’"

Me liest on höart schonn ens dovan,
dat Doktersch schonn so manken Mann t
otal verkeahrt hant operiert.
Ok Frauen eß dat schonn passiert.

Do woard doch neulech ens en Weit
plötzlech enn't Krankenhus gebrait.
Dä lenke Arm gebroken woar,
maut operiert wean, dat eß kloar.

Sie kom ok gliek enn dän OP.
As sie dann tu seck kom, o weh,
do hatze, dat woar allerhangk,
am reiten Arm doch en Verbangk!

Sie hatten, kamme nit verstonn,
seck glatt met lenks on reits verdonn.
Däm Pitter, stallt öngk dat ens vöar,
passierten ok ens sonn Malör.

As Kaal dän Pitter neulech troof
on äm ok gliek et Hängken gow,
do kallt dä Pitter dann tu äm
met eener hoagen Fistelstemm.

Do frocht dä Kaal: "Nu sai meck bloß,
wat eß met dinne Stemm dann loß?"
"Eck häff", sait Pitt on Kaal woar platt,
"en Mandeloprazion gehatt."

"Me kritt", sait Kaal, "eck secher ben,
dovan doch kinne hoage Stemm!"
"Dat eß en Mest, dat sai eck deck!
Die Ärzte, Kaal, die hatten meck

om Oprazionsdesch", Pitter sait,
"glattweg verkeahrt röm henngeleit!
Seitdäm häff eck, on dat eß schlemm,
wie en Eunuch en hoage Stemm!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »