"D.o. (Du'ernd ongerwägs)"

„Ming Frau", sait Kaal neulech tum Pitt,
die hät doch glatt, du glöws dat nit,
dän ganzen Dag wat angersch vöar:
Morges twei Stonden nom Frisör,

aanschlutend löppt se enn de Stadt,
köfft een bim Herti on om Matt,
ett seck en Wöaschtken met Pommfritt.
En Meddageeten krie eck nit!

Dann trefft se seck, wie dat soa geht,
met ehrer Fröndin Annegret.
De Schniedererin eß ok ens draan,
dat du'ert dann mols stondenlang.

Met noch twei Frauen spellt se Skat,
em Turnvereen mackt se Spagat.
Eck seh ming Frau oft, lewen Pitt,
am Dag nur eene Stond, mehr nit.“

"Dat eß jo schlemm", sait Pitter do,
"du werß jo överhaupts nit froh!"
"Ach wat", sait Kaal, "dat eß nit schlemm,
die Stond, die krie eck ok noch röm!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »