"Gesangsongerrecht"

"Singe, wem Gesang gegeben,
denn wer singt, hat mehr vom Leben."
Dat saiten minne Omma schonn,
die hät dat nämmlich ok gedonn.

Sie song em Keakenchor Sopran
on samsdags enn de Badewann;
sie song, woar se ens rechtig beet,
dann vöar seck henn en kleenes Leed.

Schonn geng et wi'er hopp-hopp-hopp,
de Trappe raff, de Trappe rop.
Tur Karnevalstiet enn de Bütt
song Omma flott en Schonkellied.

Sie song ens hie on song ens do,
sie woar vergnögt on emmer froh.
As dann tu Engk ehr Lewen woar,
woar Omma negenachzig Joahr.

As eck däm Pitter dat vertällt,
geng fottens hä enn Elwerfeld
no eenem Lehrer för Gesang.
Dä pröft en drei Minüdden lang

on sait, för'n Pitter, woar dat schlemm:
"Du häß jo öwerhaupts kin Stemm!
Deck ongerrechten dö eck nit,
die Arbit wöar vergewens, Pitt!"

Drop sait dä Pitt:" Eck häff doch Kies,
geht dat dann nit ens utnahmswies?
Eck wöard", woar hä dann noch am kall'n,
"dann ok dat dreifache betahl'n."

Dä Lehrer för Gesang sait drop
tum Pitter dann met roadem Kopp:
"Sai dat noch ens, Pitt, jongejong,
die Stemm getz schonn völl besser klong!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »