"Wenn wat leien bliwt"

Dä Kaal fuhr neulech ens mem Bus,
mem tweientwentiger, no Hus,
on newen äm soot, schwatte Hoar,
en Frau van etwa fuffzig Joahr.

Am Engelnberg dann kott dodrop
tong se van ehrem Sitz dann op.
Doch blew, wat Kaal ok fottens soh,
en kleenes Päcksken leien do.

Et eß ok werklech allerhand,
wat manke schonn vergeten hant.
Letztens stong enn de Schwewebahn
om Sitz en Korw, dodrenn: En Hahn!

On emmer, wenn die Bahn ens steht,
mackte en langen Hals on kräht.
Die Fahrgäst woaren schonn empöart,
doch kinner woßt, wäm dä gehöart.

Doch meistens, dat eß ok bekannt,
de Lütt en Scherm vergeten hant.
Ok Hand'schau, eenzeln on komplett,
so manker schonn vergeten hät.

En Autogramm van Hilde Knef
ok schonn em Bus ens leien blew.
Em Fundbüro sammeln seck dann
verget'ne Saken wi'er aan.

As Kaal dat Päcksken leien soh,
reepe der Frau dann tu:" Hallo!
Ehr Päcksken leit noch op de Bank!"
"Dat mackt nix", reep se, "vielen Dank.

Dat eß", on dobie grenst se dann,
"dat Fröhstöcksbroat för minnen Mann;
dat mak eck schonn seit Joahren so,
dä eß nämmlich em Fundbüro!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »