"Gletscherwanderung"

Wool fröher man op Berge rop,
dann geng dat nit wie hütt, hopp-hopp,
mem Lift odder de Drahtseilbahn,
tu Foot kom man nur owen aan.

Do mautze kraxeln noch on noch
on koms dobie nur langsam hoch.
Mem Lift geht dat doch hütt ruck-zuck.
Häß grad dat Kribbeln noch em Buck,

schonn bösse öwerm Wolkenmeer
dreidausend Meter on noch mehr.
As Pitt mem Kaal em vör'gen Joahr
op Urlaub enn de Schweiz ens woar,

send se ok rop op Bergeshöh',
gefahren bes nom „ew'gen Schnee".
On dat, dat witt doch gedes Kend,
meist utgewaaß’ne Gletscher send.

Kum rut ut de Kabinenbahn,
fengen die twei tu wandern aan.
En Gletscher, riesengroat on kolt,
log vöar dän beiden ok schonn bold.

"Mensch, Pitt, dat eß jo kollossal,
do gonnt ver dröwer”, reep dä Kaal.
„Dat donnt ver getz ens awwer nit!
Eß tu geföahrlich!“ meent dä Pitt.

„Do gewt et Gletscherspalten, Kaal!“
Doch woar däm Kaal dat ganz egal.
On Kaal, dä Leichtsinnsvogel,löppt
stracks op dat Gletscheriis on höppt

öwer de Gletscherspalten flott,
rotscht ut, fällt dobie op de Fott
on dann, dä Pitter kreeg en Schreck,
woar sin Frönd Kaal op eenmol weg!

Pitt geht dann enn däm Schweizerland
vöarsechtig bes nom Spaltenrand.
Fast bes no vöarne hä seck traut,
hollt deep ens Loft on röppt dann laut:

"Kannz du do ongen meck verstonn?
Du Kaal, häß du deck weh gedonn?"
Kaal röppt tureu:“ Bes getz noch nit!"
On leiser schonn:" Eck fall noch, Pitt!"

Tum Glöck log ongen ganz völl Schnee,
deshalw daat Kaal seck ok nit weh.
Die Bergwacht hät en dann schonn bold
van ganz deep ongen rutgehollt.

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »