"Am Strand von Arenal"

"Eck düs Joahr no Mallorca fahr"
sait Kaal, "weil eck do noch nit woar.
On wenne Lost häß, lewen Pitt,
flöchs du em Juni eenfach mit.

Dann eß et do schonn lecker warm.
Mallorca woar schonn lang min Schwarm."
Nu hät schonn emmer use Pitt
en beßken Schiß förm Flegen nit.

Doch allze enn dän Jumbo geng,
bes enn de Box sinn Häz dann heng.
On op däm Sitz mackte em Nu
de Schnute on de Ogen tu.

Selws an de nette Stewardess
hatten dä Pitter kin Entress.
Met feuchte Hängk, Gesecht ganz witt,
kom no Mallorca dann dä Pitt.

Am easchten Dag schonn, eß jo kloar,
dat alles dann vergeten wear.
Do logen dann enn Arenal
am Strand dä Pitter on dä Kaal.

Tu kieken gow et allerhangk.
Die Weitsches, bruun gebrannt on schlank,
die sohen rechtig propper ut.
Dat Water leep enn ehrer Schnut

wie'n opgedreites Krähnchen bold.
Dä Pitter Loft op eenmol hollt
on sait tum Kaal begeistert dann:
"Dat send hie Saken! Mannomann!

Herrliche Körper hant die all!“
Do sait tum Pitter dann dä Kaal:
„Sonn Körper hann eß en Geschenk
van de Natur, gedoch bedenk,

dat die tu negenzig Prozent
ganz eenfach nur ut Water send!“
"Doch kiek deck ens", sait Pitter dann,
"die Oberflächenspannung aan!"

Die wool dann pröfen ens dä Kaal
bie eenem Weit enn Arenal;
doch hät die äm, weil die dat haßt,
ruck-zuck en Brammelte verpaßt.

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »