"Verkäufer gesucht"

Dä Pitter schonn en ganzes Joahr
oahne Verdienst on Arbit woar.
Kickt enn de Zeitong, höart seck öm,
wo et en Arbit gewt för äm.

Tum Pitt sait eenes Dags dä Kaal:
"Eck häff gehöart, dat Koch am Wall
Verköper söken, gangk ens henn!"
Schonn mackt seck Pitter op den Been.

Dä Pitter soh seck schonn dank Kaal
Verköper wearn bie Koch am Wall.
"Wie woar et?", frocht dän Pitt dä Kaal,
as hä en troof em Stammlokal.

"Eck woar jo do, stall deck dat vöar",
sait Pitt, "on an de Döar,
do hong en Zettel, eck woar platt,
as eck dän do gelesen hatt!

Do wearen Lütt, dat eß verröckt,
getz beiderlei Geschlechts gesöckt!
Dat kamme werklich nit verstonn;
denn sai meck ens: Wer hät dat schonn?"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »