"Wengterurlaub enn Mittenwald"

Dat witt doch hütt schonn geder bold:
En Wengterurlaub, dä eß schön
on ok gesongk för jong on olt,
dä stärkt de Long on ok de Been.

So kott no Weihnachten do kallt
dä Pitter owes för sing Wief:
"Vie fahren ens no Mittenwald,
domet dä ganze Wengtermief

bim Schi-Langlop dörch Wald on Flur
restloß ut de Klamotten kütt.
Drei Weken bruken vie dann nur,
on vie send dann gesond on fit."

Dä Pitter amesierten seck,
dä Urlaub woar so schöan wie nie.
Am Dag woare de Loipenschreck,
on owes woar dann Apres-Schi.

Et woar grad enn de Faschingstiet.
Bim Apres-Schi em ,Toni-Hof'
oahne Kostüm, dat gow et nit,
denn do woar en Kostümballschwof.

"As wat soll eck dann gonn?" frocht Pitt
sing Frau, die grade seck treckt öm,
"as Seppel goh eck awer nit,
do lopen hie genog van röm."

On fottens sait dann sinne Frau:
"Gangk doch, dat eß bestemmt dä Clou
on paßt op deck ok ganz genau,
ganz eenfach hie as Kängeruh!"

"Wiesoa?", frocht Pitt on schnappt no Loft.
Drop meent se dann:" Dat eß kin Flax,
weil du met leerem Büggel oft
so gään ens groate Sprönge macks!"

Doch doför hätte kinnen Mot,
dröm köffte seck en Lederbüx,
en Piepe on en Gemsbarthot
on geht as Seppel! Eß dat nix?

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »