"Fiewerthermometer"

Bim Kaal do geht et Telefon.
"Du, Kaal", sait Pitter, „witze schon,
dat et en Patie gewt bie meck
hütt owend? Deshalw lad eck deck

on ok din Fräuken hiemet een.
Mak deck öm seß Uhr op de Been!"
Drop sait dä Kaal:" Dat feng eck nett,
doch minne Frau leit krank em Bett!"

"Hät se dann Fiewer, dinne Frau?"
"Dat weet eck jo nit soa genau,
dat Fiewerthermometer, Pitt,
dat eß kaputt, dat döt et nit."

Dann sait dä Kaal tum Pitter noch:
"Dat eß natürlich Schitte, doch
dat Eenkochtherrnorneter geht;
on dat op ,Sauerkirschen' steht."

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »