"Wemme nit eenschlopen kann"

En toffe Sake genz geweß
för manke Lütt de Stammdesch eß.
Do setten en de Weatschaft dann
am Stammdesch meist so fauf, seß Mann

on drenken Bierkes on Schabau,
verteilen seck wat van de Frau,
van Politik, dat eß jo kloar,
on wie de letzte Urlaub woar.

Ok Krankheeten send öftersch draan,
on wie me die kurieren kann.
Me kallt ok öwer angre Lütt,
vam Hölzken me op’t Klötzken kütt.

Dän Stammdesch loten Kaal on Pitt
nit eenmol ut, dat gewt et nit.
Dä Welm, dä Äu on Heini Klemm
gonnt regelmäßig ok dohenn.

On hütt vertällt dä Pitter dann,
dat hä et Naits nit schlopen kann.
Vör allem eenschlopen kann Pitt
et Owes tum Verrecken nit!

Wat hätte nit all schonn gemackt!
Et Owes hätte Holt gehackt,
em kaulen Water römgetappt,
drei Tässen warme Melk geschlappt,

en Liter Bier trocke seck renn,
bevör hä owes schlopen geng,
ok esse ömmet Hus geflitzt,
doch hät dat alles nix genützt.

"Wenn eck ens ganit schlopen kann,
weet eck en goddes Meddel dann",
so sait förm Pitter do dä Äu,
"eck täll dann eenfach nur bes drei!"

"Wat, nur bes drei?"frocht Pitter dann
on kickt perplex dän August aan.
"Ja kloar", sait Äu on drenkt sin Bier,
"on manchmol ok bes halwer vier!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »