"Camping"

Seitdäm et gewt dän Campingtrend,
eß Pitter ok en Campingfrönd.
On sinne Frau, dat eß geweß,
vam Camping ok begeistert eß.

On eenes Dags ganz onverhofft
en Wohnwagen dä Pitter kofft.
En Zelt? Dat wool dä Pitter nit.
"Dä kleenste Wohnwagen“, sait Pitt,

„dä leicht eß on dä uns gefällt,
eß besser als en groates Zelt.
Wo du ok böß on watte tus,
du hängs nur aff on beß tu Hus.

Gefällt et deck nit mehr, ja dann
spannze din Hüsken wi'er aan.
Soa fäahrße dörch de schöane
Welt on bliws nur do, wo't deck gefällt!"

Em Mai sait för sing Frau dä Pitt:
"För usre Somerurlaubstiet,
do söken vie us, lewen Schatz,
em Su'erlangk en Campingplatz.

Meck kömmt en schöanen Platz em Senn:
Vie fahren an de Lister henn!
De Listersperre eß nit wiet,
die eß schöan lang on nit soa briet.

Do fahren ver mem Paddelboot
on schwemmen odder gonnt tu Foot.
Dann fahren vie ok ens mem Rad,
on owes send ver dann schachmatt.

Donnt alle Knoken us dann weh
vam Schlötelbeen nom dicken Teh,
dann saien ver: "Vie hant getz schonn
för de Gesondheit völl gedonn!"

Däm Pitt sing Frau gään schwemmen daat,
doch äm woar't Water oft tu naat.
As sinne Frau mol schwomm alleen,
kreech se verdeck en Kramp em Been!

Sie reep laut: „Hilfe! Hollt meck rut!"
Kreech dobie Water enn de Schnut.
Tum Glöck am Ufer kom entlang
tufällig do en jongen Mann.

Dä sprengt ok gliek met eenem Satz
(dä Jong woar ok vam Campingplatz)
enn't Water renn on hollt se rut.
Wie’n naten Lappen soh se ut.

Dat daat verdeck noch wea, dat Been.
Am Ufer log en groaten Steen,
do satt se seck en Stond noch drop.
Dann geng se eascht nom Pitter rop,

vertällt äm dann ganz onscheniert
wat ehr em Water woar passiert.
Wie se am Wohnwagen do steht,
dä jonge Mann do länges geht.

„Dat eß dä Mann“, reep sinne Frau,
"bekneis deck dän ens ganz genau!
En Campingfrönd eß dat, dä hät
dat Lewen meck gerettettet!”

"Dän kenn eck schonn", sait Pitter dann,
"denn dat eß doch dä jonge Mann,
dä seck bie meck, eck fong dat nett,
deswegen schonn entscholdigt hät!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »