"Stammbaum"

Et eß schonn entressant, wenn man
för seck tureuverfolgen kann,
woher me kömmt, wovan me stammt,
van welkem Volk, ut welkem Land,

on wer dä Urgroatvatter woar.
Woard domols dä schonn achzig Joahr?
Dann kann et sinn, dat du geweß
en werklich godden Stammbuum häß.

Wenn deck kin Onglöck ens passiert,
werße ok olt dann, garantiert.
Völl Arbit eß dat, bes komplett
dän Stammbuum me tusamen hät.

Dä Kaal tum Pitter neulich kallt:
"Eck häff för meck getz opgestallt
en Stammbuum, dat woar entressant,
denn minne Vöarfahren, die hant

bim Kaiser Barbarossa schonn
gelewt on manken Job gedonn.
Woar'n Schäfer, Buer, Müller, Schmied.
Wie olt eß din Geschlecht dann, Pitt?“

"Dat döt meck leed, dat weet eck nit,
denn bie de Sintflut" sait dä Pitt,
"send usre Ongerlagen all
perdü gegangen, lewen Kaal!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »