"Hobby- Maler"

Dä Pitter hät, dat eß gescheit,
en Hobby seck getz tugeleit,
wat nit völl kosten dat geweß
förn Pitt en groate Freude eß.

Weil äm dat emmer schonn gefeel,
mollt Pitter Belder getz, enn Öl,
kofft Böker seck, wodrenn hä dann
vam Molen alles lehren kann.

On op de Volkshochschol mackt Pitt
dann noch en ’Maler-Kursus' mit.
Op Leinwangk odder ok op Holt
dä Pitt nu sinne Belder mollt.

Am Friedag getz, et woar schonn spet,
da Kaal dän Pitt besöken dööt.
Stolt zeigt däm Kaal dä Pitter dann,
wat hä as Künstler alles kann.

Gemollt hät Pitt schonn allerhang
on opgehängt dann an de Wangk.
De hong en Beld ok, zemmlich groat,
met geele Farwen, grön on roat.

Frocht Kaal dän Pitt:"Nu sai meck ens,
wie du dat groate Beld do nenns!
Vöar Stolt kritt Pitt en roaden Kopp.
"Dat Beld hitt ’Hoffnung’," saite drop.

"Erklöar meck getz", meent Kaal tum Pitt,
„wiesoa dat Beld dann ’Hoffnung' hitt?"
On drop dä Pitt: " Weil eck doch hoff,
dat jömmes ens dän Schinken kofft."

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »