"Die Echowand am Königssee "

Dä Pitter doch em letzten Joahr
met Frau enn Berchtesgaden woar.
Pitt troof dän Kaal enn Elwerfeld,
begeistert hä dovan vertällt:

"Do eß et toff, do eß et schön,
die Ache kloar, de Loft eß reen,
de Hohe Göll, de Hemmel blau,
de Watzmann on ok die Watzfrau.

On owendrop leit noch völl Schnee,
on dann dä schöane Königssee.
Do eß ok, dat eß jo bekannt,
die Königssee'er Echowand.

Sonn Echo gewt et nergendwo.
Fäahrße mem Bötschen länges do,
blöst dann dä Schiffer, denk ens, Kaal,
op de Trompete en Signal.

Off em September odder Mai,
dat Echo kömmt faufmol tureu.
Do an de steile Echowand
om Marterl dieses Sprüchsken stand:

’Hier an dieser steilen Wand
stürzte ab ein Musikant.
Oben tat er noch trompeten,
unten aber ging er flöten.’

Dä Kaal fuhr dann, wat logisch woar,
tum Königssee em nächsten Joahr.

Kaals Frau op düse Urlaubstour
ok met no Berchtesgaden fuhr.
Wi'er tu Hus, saite tum Pitt:
"Am Königssee, dat woar en Schitt!

Do an de Echowand genau
haut meck om Boat doch minne Frau
en Brämschen, dat et nur soa knallt!"
"Woröm denn dat?", dä Pitter kallt.

Dä Kaal seck nur ens kott besennt,
sait dann tum Pitter, sinnem Frönd:
"Dat woard meck hengerher eascht kloar:
Weil do sonn toffes Echo woar!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »