"Du, Oppa . . ."

En groate Onsitte eß hütt,
dat manker glöwt (dat ärgert meck),
hä köön för alle ollen Lütt
Oppa on Omma sai'n, verdeck!

Eck meen, dat seck dat nit gehöart.
Dat eß en Ongezogenheit!
Vielleichts wöare selws ok empöart,
wemme tu äm ’Du Schnösel' sait. –

Dä Pitt stong neulich kott vöar twölf
am Gabelpunkt enn Elwerfeld
on waaten op de Linie elf;
hä wool ens rop no Langerfeld

on dän Container-Banhoff senn.
On wie'e do en tietlang stong,
kom ganz gemötlich tu äm henn
en Mann, soa dattich Jöahrkes jong.

"Du, Oppa, streng ens aan din'n Kopp",
saite förm Pitter driest on domm,
"kannz du meck sai'n, wie eck getz flott
enn't Krankenhus Bethesda komm?"

Dän Pitter, wat me godd versteht,
soa schnell nix mehr erschöttern kann,
doch woar äm dat getz doch tu blöd,
dröm saite fröndlich för dän Mann:

"Mein lieber Scholli, höar godd tu"
- dä Pitter amesierten seck –
"do kömmße ganz schnell henn, wenn du
noch eenmol Oppa sais för meck!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »