"Karneval enn Wopperdal"

En ’Prunksitzung' em Karneval
mackt gedes Joahr bie us em Zoo
de ’Große K.G. Wuppertal',
dat Prenzenpaar eß ok dann do.

Dä Zoosaal eß dann proppenvoll.
Do gewt et Sekt on Wien on Bier.
De Stemmong, Jong, die eß ganz doll,
on dat geht dörch bes fröh öm vier.

Et werd geschonkelt on gelacht,
en Büttenredner trett dann op,
en Tanzmariechen Werbel mackt
on steht dobie ok ens om Kopp.

On eß gelopen dat Programm,
dann werd geschwoft enn eene Tour,
en Polonäse dann on wann,
dat hewt die godde Stemmong nur. -

Dä Pitter on sin Frönd, dä Kaal,
gonnt ok dohenn enn gedem Joahr.
Sie woolen dann em Karneval
flott wat erlewen, dat eß kloar.

Dä Kaal dööt seck en Ische op
met schwatte Hoar on mollig-rond.
Däm Pitter sinne schlank sinn mott,
on uterdäm stehte op blond.

Dreimol schonn scherwelten dä Pitt
met sinne blonde Venus röm,
doch Spaß mackt dat däm Pitter nit,
hä sait tum Kaal on kickt seck öm:

"Die redet deck vielleichts en Schmus!
Sie hätt, eck krie dat nit gepackt,
vöar kottem eascht bie seck tu Hus
en ’Fernseh-Tanzkurs’ metgemackt!

Trotzdäm, dat eß vielleichts en Qual,
die duernd op ming Quanten trett!"
"Kann eck meck denken", sait dä Kaal,
"die danzt die Stöarongen all met!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »