"Opern Sänger"

"Du, Pitter", sait dä Kaal tum Pitt,
"et saiten Musiklehrer Schmidt,
eck köön, on dat weard eck ok donn,
met minne Stemm tur Oper gonn".

Dä Pitter grenst dän Kaal ens aan,
nickt kott mem Kopp, drop saite dann:
"Du motz deck bloß, eck feng dat doll,
en Eentrittskate kopen, woll?!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »