"Griechische Dichter"

"Du, Pitt", sait Kaal, "sai meck doch ens,
off du griechische Dichter kenns!"
"Achilles", Pitter sait, "ganz kloar,
ut Griechenlank en Dichter woar.“

Kaal meent: "Du böß doch nit gescheit!"
Doch Pitter öwerzeugend sait:
"Achilles, Kaal, dä ganz geweß
bekannt dörch sinne Ferse eß!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »