"Zugspitze"

"Du, Pitter", sait dä Kaal tum Pitt,
"erhollt häff eck meck werklich nit
em Urlaub; denn dä Storm
woar op de Zugspitze enorm!"

Do sait tum Kaal dä Pitter drop:
"Du böß deck doch en Flabeskopp!
Woröm häß du deck, eck ben platt,
ok vörne op de Lok gesatt?"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »