"Dän Honk begrawen"

"Du, Pitter", sait dä Kaal tum Pitt,
"stell deck ens vöar, eck häff doch hütt
begrawen minnen kleenen Honk.
Dä woar schonn lang nit mehr gesonk."

"Woar dä dann leidend?" frocht dä Pitt,
on Kaal sait drop: "Dat woare nit!
Wenn du so blöd frochs, seh eck roat!
Dä woar nit leidend, dä woar doat!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »