"Tugeschlonn"

"Du, Pitter", sait dä Kaal tum Pitt,
"wie kömmt denn dat? Verstoh eck nit!
Wie kömmße an dat Blauog draan?
wat eß dat dick, mein Lieber Mann!"

Dä Pitter sin Gesecht vertreckt
on seck öwer de Schnute leckt:
"Weil eck ganz plötzlich on ganz laut
em Klederschrank ens hosten maut!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »