"Enn de Badewann"

"Du, Pitter", sait dä Kaal tüm Pitt,
"woröm setts du, verstoh eck nit,
denn nackicht enn de Badewann?
Kin Water drenn! Wat soll dat dann?"

Drop sait vergnögt dä Pitter dann:
"Eck häff kin Water enn de Wann,
weil meck dä Dokter Heilenfett
nur Loftbäder verordnet hät!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »