"Nordsee"

"Du, Pitter", sait dä Kaal tum Pitt.,
"met minne Öllsche goh eck hütt
enn't Feschgeschäft hie vöarn om Wall."
"Woröm denn dat?", frocht Pitt dän Kaal.

"Die bliwt dän ganzen Dag dodrenn",
sait Kaal tum Pitt met frohem Senn,
"weil user Dokter Heilenfett
ehr Seefloft getz verschrewen hät."

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »