"Sonn Schliekefänger"

"Dat wool eck jo schonn emmer gään:
Eck ben getz em Gesangvereen"
sait Pitter neulich ens tum Kaal.
Drop meent dä Kaal dann:“Kollossal!

As wat bösse dann enn däm Chor?
As Bariton odder Tenor?"
Dä Pitter schöttelt nur mem Kopp:
"As Utrede!", saite dann drop.

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »