"Dichter"

"Du, Pitter", sait dä Kaal tum Pitt,
„du woßtest dat bestemmt noch nit,
wer hie dä easchte Dichter woar!?
Dat woar dä Nebel! Eß dat kloar?"

"Dä Nebel?" frocht Pitt, "eck ben platt!"
enn de Bibel steht doch dat",
sait Kaal, de Bibel enn den Hand:
"Dichter Nebel zog übers Land!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »